Aalto-yliopiston opinnäytteet ja julkaisut

Painetut opinnäytteet ja julkaisut

Painettujen opinnäytteiden ja muiden julkaisujen sijainti ja saatavuus vaihtelee kouluittain. Katso tarkempia tietoja alla.

 

Taiteet ja suunnittelu

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun painettujen väitöskirjojen, lisensiaatintöiden ja maisterin opinnäytteiden sekä sarjajulkaisujen viitetiedot löytyvät Aalto-yliopiston Finna-tiedonhakuportaalista. Opinnäytteet löytyvät Oppimiskeskuksen 1. kerroksesta. Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksessa.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa hyväksyttyjä taiteen kandidaatin ja taiteen maisterin opinnäytteitä on tallennettu Aaltodoc-julkaisuarkistoon elektronisessa muodossa lokakuusta 2011 lähtien. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tekijän luvalla julkaistuja tiivistelmiä ja kokotekstejä. | Aaltodoc
 
Väitöstutkimuksia ja tietoa tutkimusprojekteista |  Research.aalto.fi

Myynnissä olevat väitöskirjat |  Aalto ARTS Books -kirjakauppa

Tekniikka

Diplomityöt, lisensiaatintutkimukset ja tekniikan kandidaatintyöt

Kaikkien töiden (1900-2016), sekä painettujen että elektronisten, tiedot ovat haettavissa Tenttu-tietokantoihin kuuluvassa Inssi-tietokannassa (Huom. käyttöoikeus Aalto-yliopistossa ja tietokannan tilaajilla). | Inssi-tietokanta

Diplomitöiden ja lisensiaatintutkimusten painetut kappaleet löytyvät pääosin koulujen tai yksiköiden omien kirjastojen eli nk. erilliskirjastojen kokoelmista. Työn viitetiedoista ilmenee työn sijaintikirjasto. Jos työn sijainniksi on merkitty P1, työ on Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Arkistossa olevia töitä ei lainata, mutta niitä voi tilata oppimiskeskukseen luettavaksi (kts. yhteystiedot). Muu sijaintitieto viittaa erilliskirjastojen kokoelmiin. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä.

Elektronisessa muodossa julkaistut diplomityöt ja lisensiaatintutkimukset sekä elektronisesti arkistoidut kandidaatintyöt löytyvät Aalto-yliopiston Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Diplomityöt ja lisensiaatintutkimukset on julkaistu avoimessa verkossa työn tekijän luvalla. | Aaltodoc-julkaisuarkisto

Tekniikan kandidaatintyöt on arkistoitu vuodesta 2008 lähtien ainoastaan elektronisessa muodossa. Inssi-tietokannassa ja Aaltodocissa tekniikan kandidaatintöiden kokotekstitiedostot on suojattu salasanalla ja niihin pääsee vain oppimiskeskuksen työasemia käyttäen tekijänoikeussyistä. Päästäksesi avaamaan tiedostot ota yhteyttä henkilökuntaan.

Aalto-yliopiston opinnäytetyöt vuodesta 2017 lähtien löytyvät vain Aaltodoc-julkaisuarkistosta.

Väitöskirjat ja sarjajulkaisut

Yliopiston omien, tekniikan alan väitöskirjojen lainattavat kappaleet löytyvät oppimiskeskuksen kokoelmista, joko sarjakokoelmien tai lainattavien kirjojen puolelta. Punaselkäisiin erikoiskansiin sidotut väitöskirjakappaleet vuoteen 2010 asti löytyvät omasta hyllystään. Tämän kokoelman kirjoja ei lainata.

Vuodesta 2000 lähtien suurin osa tekniikan alan väitöskirjoista on julkaistu painetun rinnalla elektronisessa muodossa. Elektroniset väitöskirjat löytyvät Aaltodoc-julkaisuarkistosta. | Aaltodoc-julkaisuarkisto

Muiden yliopistojen väitöskirjoja, etupäässä tekniikan ja luonnontieteen alalta, on lisäksi osana sarjakokoelmia.

Tiedot kaikista kokoelmissa olevista väitöskirjoista ja sarjajulkaisuista (myös elektroniset versiot) löytyvät Aalto-Finna -tietokannasta. | Aalto-Finna

Opinnäytetöitä ja niiden viitetietoja sisältävät tietokannat löytyvät Aalto-Finna -portaalista. | Opinnäytetyöt Aalto-Finnassa

Kauppatieteet

Pro gradu -tutkielmat

Painetut pro gradu -työt säilytetään oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa Otaniemessä. Tutkielmat ovat luettavissa oppimiskeskuksessa, mutta niitä ei voi lainata tai viedä ulos tiloista. Voit tilata arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostilla työn tiedot (tekijä, nimeke ja sijaintitiedoista tutkielman numero) osoitteeseen oppimiskeskus [at] aalto [dot] fi. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen.

Tiedot uusimmista Kauppakorkeakoulun pro gradu -töistä löytyvät Aaltodoc-julkaisuarkistosta (syksy 2008-). Osa pro gradu -töistä on luettavissa pdf-muodossa, mikäli tekijä on antanut siihen suostumuksen. | Aaltodoc

Helecon THES -tietokanta sisältää Kauppakorkeakoulun pro gradujen viitetiedot vuosilta 1922-2016. | Helecon THES

Väitöskirjat ja sarjajulkaisut

Kaikki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun väitöskirjat julkaistaan painetussa muodossa. Elektroninen versio julkaistaan väitöskirjan tekijän sopimuksella. Tiedot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun väitöskirjoista sekä elektroniset väitöskirjat tallennetaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon vuodesta 2014 lähtien. | Aaltodoc 

Viitetiedot Kauppakorkeakoulun väitöskirjoista vuosilta 1937-2013 löytyvät eDiss-väitöskirjat -palvelusta | eDiss

Väitöskirjoja ja sarjajulkaisuja voi lainata oppimiskeskuksen kokoelmista. Lainakappaleiden saatavuustiedot voi tarkistaa Aalto-Finna -tiedonhakuportaalista. | Aalto-Finna

Kandidaatintyöt

Oppimiskeskuksen kokoelmissa ei ole painettuja kandidaatin tutkielmia. Kauppakorkeakoulun kandidaatintyöt arkistoidaan syksystä 2016 lähtien elektronisessa muodossa Aaltodoc-julkaisuarkistoon. | Aaltodoc 

 

Elektroniset opinnäytteet ja julkaisut

Suuri osa Aalto-yliopiston opinnäytteistä ja julkaisuista on avoimessa verkossa vapaasti saatavilla:

 

Aaltodoc-julkaisuarkiston aineistot

Aaltodoc-julkaisuarkisto kokoaa yhden palvelun alle kaikkien Aalto-yliopiston korkeakoulujen elektroniset kokotekstijulkaisut: opinnäytteet, raportit, konferenssi- ja muut julkaisut. Arkistoon tallennetaan myös tieteellisissä lehdissä julkaistujen artikkelien ja konferenssijulkaisujen rinnakkaiskopioita.

Suurin osa Aaltodocin aineistoista on avoimessa verkossa vapaasti saatavilla. Osaan pääsy on rajoitettua (esimerkiksi tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatintyöt).

Lisätietoa aineistoista:

Kandidaatintyöt

Tekniikan kandidaatintyöt

Tekniikan kandidaatintyöt on arkistoitu vuodesta 2008 lähtien ainoastaan elektronisessa muodossa.

Aaltodocissa tekniikan kandidaatintöiden kokotekstitiedostot on suojattu salasanalla ja niihin pääsee vain oppimiskeskuksen työasemia käyttäen tekijänoikeussyistä. Päästäksesi avaamaan tiedostot ota yhteyttä henkilökuntaan.

Opiskelijat ja ulkopuoliset asiakkaat voivat tutustua töiden kokoteksteihin Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen työasemilla, jolloin asiakaspalvelun henkilökunta avaa asiakkaalle Aaltodoc-julkaisuarkiston ja INSSI-tietokannan siten, että kokotekstien avaaminen on mahdollista.

Aalto-yliopiston henkilökunta pääsee Aaltodoc-julkaisuarkistossa avaamaan tekniikan kandidaatintöiden kokotekstitiedostot omilla Aalto-tunnuksillaan. Kokotekstien avaamiseksi arkistoon tulee kirjautua sisään (Shibboleth-kirjautuminen).

Inssi-tietokannassa kokotekstien avaaminen on mahdollista vain salasanalla. Oppimiskeskus jakaa Inssi-salasanoja kandidaattiseminaarien vastuuopettajille, töiden ohjaajille ja opintotoimistojen käyttöön. Salasanoja koskevat tiedustelut: marja.malmgren [at] aalto [dot] fi.

Oppimiskeskus ei lähetä arkistoitujen töiden paperikopioita tai pdf-tiedostoja asiakkaille tai opiskelijoille.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaatintyöt

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa hyväksyttyjä taiteen kandidaatin opinnäytteitä on tallennettu Aaltodoc-julkaisuarkistoon elektronisessa muodossa lokakuusta 2011 lähtien. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tiivistelmiä ja kokotekstejä, mikäli tekijä on antanut luvan niiden avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Kauppakorkeakoulun kandidaatintyöt

Kauppakorkeakoulun kandidaatintyöt on arkistoitu syksystä 2016 lähtien elektronisessa muodossa Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tiivistelmiä ja kokotekstejä, mikäli tekijä on antanut luvan niiden avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Aaltodoc-tietokannassa kauppakorkeakoulun kandidaatintöiden kokotekstitiedostot on suojattu salasanalla ja niihin pääsee vain oppimiskeskuksen työasemia käyttäen tekijänoikeussyistä. Päästäksesi avaamaan tiedostot ota yhteyttä oppimiskeskuksen henkilökuntaan.

 

Maisterivaiheen opinnäytetyöt

 

Tekniikan korkeakoulujen diplomityöt

Aaltodoc sisältää tiedot uusimmista tekniikan korkeakouluissa hyväksytyistä diplomitöistä sekä final project -töistä. Tiivistelmä ja kokoteksti ovat saatavilla, mikäli tekijä on antanut luvan avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Tiedot tekniikan korkeakouluissa hyväksytyistä sekä entisen Teknillisen korkeakoulun töistä vuosilta 1900-2016 löytyvät Inssi-tietokannasta.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun maisterin opinnäytteet

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa hyväksyttyjä taiteen maisterin opinnäytteitä on tallennettu Aaltodoc-julkaisuarkistoon elektronisessa muodossa lokakuusta 2011 lähtien. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tiivistelmiä ja kokotekstejä, mikäli tekijä on antanut luvan niiden avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Kauppakorkeakoulun pro gradu -tutkielmat

Kauppakorkeakoulun pro gradu -tutkielmat on tallennettu Aaltodociin alkaen vuodesta 2008. Tutkielman kokoteksti on saatavilla, mikäli tekijä on antanut luvan avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Kauppakorkeakoulun pro gradu -tutkielmien viitetiedot vuosilta 1922-2016 löytyvät Helecon THES-tietokannasta.

 

Lisensiaatintyöt

Kaikki elektronisessa muodossa julkaistut lisensiaatintutkimukset löytyvät Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Kokotekstit ovat saatavilla, mikäli tekijä antanut luvan avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Väitöskirjat

Aaltodocista löytyvät:

- Tekniikan korkeakoulujen ja entisen teknillisen korkeakoulun (TKK) elektronisessa muodossa julkaistut väitöskirjat.

- Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vapaasti verkossa elektronisessa muodossa julkaistut väitöskirjat.

- Kauppakorkeakoulun elektroniset väitöskirjat vuodesta 2002-. Kauppakorkeakoulun väitöskirjojen tiedot (1937-2013) löytyvät myös eDiss-palvelusta.

Muut julkaisut

Lisäksi Aaltodocista löytyy:

- harjoitus- ja seminaaritöitä

- konferenssijulkaisuja ja kokoomateoksia

- raportteja ja kirjoja

- oppimateriaaleja

- työpapereita

- rinnakkaistallennettuja artikkeleita

- vuosikertomuksia

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 25.04.2017.