Oppimiskeskuksen tietoaineistot

Oppimiskeskus tarjoaa asiakkailleen kaikilta yliopiston tieteenaloilta sekä elektronisia että painettuja tietoaineistoja.


Painetut aineistot | Elektroniset aineistot | Melinda-yhteistietokanta | Varastokirjasto


Painetut aineistot

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen miltei kaikki painetut sekä elektroniset aineistot:

Aiheenmukaiseen tiedonhakuun:

 

E-aineistot ja niiden käyttö

Suurin osa oppimiskeskuksen tarjoamista aineistoista on elektronisessa muodossa. Kaikki elektroniset aineistot löytyvät Aalto-Finna-tietokannan kautta. Ennen käyttöä tutustu käyttöehtoihin.

Aalto-Finna-tiedonhakuportaali tarjoaa pääsyn Aalto-yliopistossa käytettävissä oleviin e-lehtiin, e-kirjoihin, tietokantoihin, kuvatietokantoihin, hakuteoksiin, kirjastoluetteloihin, sanakirjoihin, tilastoihin ja standardeihin.

 

E-aineistojen käyttö

Voit käyttää aineistoja omilla laitteillasi ja millä tahansa internet-yhteydellä Aalto-kirjautumisen kautta:

Asiakkaat, jotka eivät ole Aallon opiskelijoita tai henkilöstöä, voivat käyttää aineistoja ainoastaan oppimiskeskuksen tiloissa asiakastyöasemilla.

 

Tiedotus

E-aineistoille sekä muille Oppimiskeskuksen ajankohtaisille asioille on oma Twitter-tilinsä, jossa kerrotaan mm. uusista aineistoista, koulutuksista ja käyttökatkoista:

 

Valtakunnalliset kirjastojen yhteiskokoelmat

 

Kirjastojen yhteistietokanta: Melinda

Melinda on suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, yhteiskirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston, Tilastokirjaston ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen tietokantoihin sisältyvistä aineistoista.

Teosten viitetiedoissa on nähtävissä omistavan kirjaston lisäksi saatavuustiedot. Jos aineisto on lainattavissa muualta kuin Aalto-yliopiston oppimiskeskuksesta, voi siihen tehdä kaukopalvelutilauksen.

 

Kirjastojen yhteinen varastokirjasto

Varastokirjaston kokoelmat näkyvät Aalto-Finnassa. Voit tehdä hakuja pelkästään Varastokirjaston kokoelmiin Vaari-tietokannassa.

Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tilata maksutta kirjoja Varastokirjastosta Oppimiskeskukseen, jolloin aineisto ovat saatavissa yleensä parin arkipäivän kuluessa.

Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 31.05.2017.