"Tieto tutkijan työpöydälle!" -käyttäjäkyselyn tuloksia

27.01.2012

FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 elektronisten julkaisujen käyttöä koskevan verkkokyselyn otsikolla "Tieto tutkijan työpöydälle!". Kysely suunnattiin yliopistoissa, yliopistollisissa sairaaloissa ja FinELib-konsortioon kuuluvissa tutkimuslaitoksissa työskenteleville tutkijoille. Vastauksia kyselyyn tuli runsaasti, kaikkiaan 3 830 kappaletta.

Lue lisää: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html

Takaisin